Mes, UAB „Amber Route “, rūpinamės Jūsų duomenų saugumu. Vertiname Jūsų pasitikėjimą mumis ir esame įsipareigoję saugoti bei atsakingai tvarkyti Jūsų asmens duomenis.

Duomenų pateikimas interneto parduotuvėje

Užsakymo registracijos formoje Jūs turite pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu Jūs pateikiate netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, mes turime teisę anuliuoti Jūsų registraciją arba apriboti Jūsų galimybes naudotis interneto parduotuve. Jūsų duomenims pasikeitus, prašome juos nedelsiant atnaujinti.

Mes gerbiame Jūsų teisę į privatumą. UAB „Amber Route“ tvarko Jūsų asmens duomenis tam, kad apdorotų Jūsų prekių užsakymus, išspręstų klausimus, susijusius su prekių pateikimu ar pristatymu, bei vykdytų kitus sutartinius ar Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų įpareigojimus. Pateikdami užsakymą Jūs privalote nurodyti savo: vardą, pavardę, el. pašto adresą, gyvenamosios vietos adresą, pristatymo adresą (kai prekes norite gauti kitu adresu), telefono numerį, mokėjimo informaciją, įmonės pavadinimą (jei pageidaujate pristatymo į darbovietę).

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nustatyta tvarka Jūsų asmens duomenys gali būti naudojami UAB „Amber Route “ tiesioginės rinkodaros tikslu (naujienlaiškių siuntimui), įskaitant profiliuotą tiesioginę rinkodarą. Tiesioginės rinkodaros pranešimai Jums gali būti siunčiami tik jeigu Jūs išreiškėte savo sutikimą gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus arba anksčiau įsigijote UAB „Amber Route“ prekių ir/ar paslaugų (Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 69 str. 2 d.). Tiesioginės rinkodaros pranešimai gali būti siunčiami kelis kartus per savaitę.

Tiesioginės rinkodaros, įskaitant profiliuotos, tikslu gali būti tvarkomi šie Jūsų pateikti asmens duomenys – vardas, pavardė, miestas. Kartu su šiais duomenimis, gavus Jūsų sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimo, taip pat bus tvarkomi tokie duomenys: data a) kada sutikimas dėl tiesioginės rinkodaros buvo gautas, b) kada sutikimas buvo atšauktas/pasibaigė jo galiojimo laikas, IP adresas iš kurio sutikimas buvo gautas, metodas kuriuo sutikimas buvo gautas (pvz., įvedant el. pašto adresą į naujienlaiškio užsisakymo formą).

Jums užsisakius profiliuotus tiesioginės rinkodaros pranešimus, naujienlaiškiai bus siunčiami atsižvelgiant į pirkėjo krepšelio istoriją, naršymo el. parduotuvėje istoriją. Suteikdami asmeninę informaciją, taip pat suteikiate leidimą, kad aukščiau įvardinti tiesioginės rinkodaros pranešimų siuntimui būtini Jūsų duomenys būtų perduodami duomenų tvarkytojui – UAB „MailerLite“ (jų privatumo politika pateikiama čia >).

Duomenys surinkti tiesioginės rinkodaros tikslu bus tvarkomi 6 (šešis) mėnesius nuo sutikimo gavimo dienos. Jeigu per minėtą laikotarpį bent vienas iš Bendrovės siųstų Jums tiesioginės rinkodaros pranešimų bus atidarytas, Bendrovė tai laikys Jūsų suinteresuotumu toliau gauti Bendrovės naujienlaiškius ir terminas automatiškai prasitęs tam pačiam laikotarpiui.

Bet kurio atveju, Jūs visada turite lengvai įgyvendinamą galimybę atšaukti savo sutikimą gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus. Šia atšaukimo galimybe galite pasinaudoti paspausdami sutikimo atšaukimo nuorodą „Atsisakyti naujienlaiškio“ kiekviename gautame tiesioginės rinkodaros pranešime arba apie sutikimo atšaukimą informuodami el. paštu info@miammiam.lt

Sutikimą atšaukus surinkti Jūsų asmens duomenys toliau bus saugomi Bendrovėje (bet tiesioginės rinkodaros pranešimai nebus siunčiami) 3 metus remiantis CK 1.125 str. 8 d. numatytu sutrumpintu ieškinio senaties terminu dėl žalos atlyginimo.

Ne asmeninius Jūsų duomenis, t.y. duomenis susijusius su Jūsų įsigytomis prekėmis, mes galime naudoti statistiniais tikslais. Toks statistinių duomenų rinkimas neleis tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų asmens tapatybės.

Pasirinkimo laisvė

Jūs patys sprendžiate, kokius savo duomenis atskleisti. Nutarę neatskleisti savo duomenų, Jūs prarandate galimybę naudotis kai kuriais www.miammiam.lt svetainės ištekliais. Vartotojai, nusprendę neužsisakyti nemokamų naujienlaiškių, negaus informacijos apie nuolaidas ir kitos svarbios informacijos.

Saugumas

Bendrovė imasi visų priemonių, kad apsaugotų Jūsų asmeninius duomenis, įgyvendindama teisės aktų numatytas organizacines ir technines duomenų saugumo priemones. Asmens duomenys yra tvarkomi saugiomis priemonėmis, kurios apsaugo šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo ar kitų neteisėtų veiksmų.

Asmens duomenų teikimas trečiosioms šalims

Bendrovė neteikia asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka, pvz., Lietuvos Respublikoje veikiantiems teismams, antstoliams, teisėsaugos institucijoms, Valstybinei mokesčių inspekcijai ar kitiems teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims. Jūsų kontaktinė informacija gali būti perduodama mūsų partneriams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas su Jūsų užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas.

Informacija apie nepilnamečius

Mes patariame tėvams ir globėjams išmokyti savo vaikus atsargiai ir atsakingai naudoti savo asmeninius duomenis internete. Nepilnamečiai neturėtų pateikti savo asmeninių duomenų svetainėje be savo tėvų ar globėjų sutikimo. Naudotis el. parduotuvės paslaugomis gali visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus; nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija; visų nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

Nuorodos į kitus interneto puslapius

Šios privatumo nuostatos taikomos interneto svetainei www.miammiam.lt. Pradžios tinklalapyje gali būti nuorodų į tinklalapius, kuriems šios privatumo nuostatos netaikomos. Išeidami iš mūsų svetainės susipažinkite su kitų tinklalapių, kurie gali naudoti Jūsų asmeninę informaciją, privatumo nuostatomis.

Jūsų teisės

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite teisę: • žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą; • gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Jūsų asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius vienerius metus; • turi teisę visais atvejais (ne tik kai duomenys tvarkomi neteisingai) reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus; • nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys. Šios teisės įgyvendinamos ES asmens duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir duomenų valdytojo patvirtintų Asmens duomenų tvarkymo taisyklių nustatyta tvarka, kreipiantis į duomenų valdytoją ir pateikiant asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. UAB „Amber Route“, gavusi Jūsų prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą. Jei dėl šių privatumo nuostatų aprašymo Jums iškiltų klausimų, maloniai prašome susisiekti su mumis el. paštu info@miammiam.lt

Privatumo nuostatų keitimas

Mes turime teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo nuostatas apie tai pranešdami interneto parduotuvėje. Jei Jūs po šių nuostatų pakeitimų naudojatės interneto parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikytina, kad Jūs sutikote su nuostatų pakeitimu. Informaciją apie visus mūsų privatumo nuostatų pasikeitimus pranešime mūsų svetainėje ir kitose vietose, kur tai yra būtina.

Asmens duomenų tvarkymas

Jūs sutinkate, kad asmens duomenys, kuriuos Jūs savo noru pateikiate registracijos formoje, būtų tvarkomi remiantis šiomis privatumo nuostatomis.

Slapukai

Informuojame, kad prisijungus prie interneto parduotuvės www.miammiam.lt, į Jūsų kompiuterį įrašomi žemiau nurodyti slapukai. Jie skirti informacijai perduoti elektroninių ryšių tinklu. Naršyklės nustatymais Jūs galite ištrinti ar blokuoti visus šiuos slapukus, bet tokiu atveju dalis interneto svetainės neveiks. Akceptuodami www.miammiam.lt taisykles, Jūs sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje ar įrenginyje būtų įrašoma minėta informacija.

Kas yra slapukas? Tai nedidelis informacijos failas, atsiųstas į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį (pavyzdžiui, mobilųjį telefoną) Jums besilankant atitinkamoje interneto svetainėje, ir išsaugomas Jūsų naršyklėje. Slapukas yra atsiunčiamas į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį tam, kad išsaugotų duomenis, o bendrovė, atsakinga už šio slapuko diegimą, galėtų juos atkurti ir atnaujinti. Interneto parduotuvėje www.miammiam.lt naudojamų slapukų aprašymai: Slapukas Pavadinimas Duomenų tvarkymo tikslas Sukūrimo momentas Galiojimo laikas Naudojami duomenys Papildoma informacija Apsilankymo sesijos slapukas SESS07 441cca0c5d 7f04c3a1f9 461c658bef Slapukas skirtas tam, kad vartotojui nereikėtų kiekvieną kartą prisijungti prie svetainės. Jis įrašomas tik vartotojui pažymėjus lauką „Prisimink mane“ Pažymint lauką „Prisimink mane“ Galioja 5 dienas Duomenų nerenka - Laikinas kintamasis has_js Būtinas svetainės veikimui. Galimos reikšmės: 0 arba 1 Įeinant į puslapį Iki sesijos pabaigos Duomenų nerenka - Google Analytics slapukai _utma _utmb _utmc _utmz _utmv Slapukai skirtas reklamos skelbėjų identifikavimui, vartotojo keliui tinklalapyje stebėti, reikalingas tinkamam svetainės veikimui. Slapukai informuoja kuris domenas yra matuojamas, atskirtia unikalius vartotojus, prisimina vartotojo buvusių vizitų skaičių, nustatyto sesijos pradžią ir pabaigą, nustatyto iš kokio šaltinio vartotojas pateko į puslapį. Įeinant į puslapį Iki 2 metų Slapukas anonimizuotai fiksuoja duomenis apie vartotojo kelią ir apsilankymus - ši informacija negali būti susieta su individualiu vartotoju. Mūsų tinklalapyje Google Analytics yra nustatyti tokiu būdu, kad ištrina vartotojo IP adreso paskutinį oktetą. Tuo būdu nei UAB „Amber Route“, nei Google nerenka informacijos kuri galėtų identifikuoti vartotoją.

Kaip pakeisti slapukų nustatymus?

Pasirinkti priimamus slapukus ar atsisakyti tam tikrų slapukų galite bet kada pakeitę savo naršyklės nustatymus.

Jeigu norite, kad Jūsų kompiuteryje ar kitame įrenginyje nebūtų išsaugomi slapukai, galite savo naršyklės nustatymuose pasirinkti gauti pranešimą prieš įrašant bet kokį slapuką. Taip pat galite nustatyti, kad naršyklė iš karto atmestų visus arba kai kuriuos slapukus. Taip pat galite pašalinti slapukus, kurie jau buvo išsaugoti Jūsų kompiuteryje ar kitame įrenginyje. Atkreipkite dėmesį, kad tokiu atveju turėsite atskirai pasirinkti nustatymus kiekvienai naudojamai naršyklei bei įrenginiui. Kiekviena naršyklė turi skirtingą nustatymų pritaikymo metodą. Jeigu reikia, pasinaudokite savo naršyklės žinyno funkcija, kad tinkamai pasirinktumėte nustatymus.

Slapukų surinkti Jūsų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis ES asmens duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo bei kitų asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis. Vadovaudamiesi teisės aktų reikalavimais mes taikome saugumo priemones, kurios užkirstų kelią neteisėtam Jūsų asmens duomenų atskleidimui bei neteisėtam jų panaudojimui.

Baigiamosios nuostatos

Šioms Privatumo nuostatoms yra taikoma ES asmens duomenų apsaugos reglamento ir Lietuvos Respublikos teisė. Visi nesutarimai dėl šių nuostatų vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami ES asmens duomenų apsaugos reglamento ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Jei dėl šių privatumo nuostatų aprašymo Jums iškiltų klausimų, maloniai prašome susisiekti su mumis el. Paštu info@miammiam.lt

Draudžiama kopijuoti ir skelbti www.miammiam.lt internetinėje svetainėje pateikiamą informaciją be raštiško UAB „Amber Route“ sutikimo.

Šioje internetinėje svetainėje yra nuorodų į kitus internetinius puslapius. UAB „Amber Route “ neatsako už šiose nuorodose esantį informacijos turinį.

Paskutinis atnaujinimas: 2019-08-13